Ответы на вопросы методики преподования на казахском языке

 

 

 

Методика№5

Сұрақ № 1: Әрекетте басымырақ болатын психикалық белсенділік мінездемесі бойынша, ес бөлінеді:

Жауап: қозғалысты, эмоциональды, образды, сөздік-логикалық.

Сұрақ № 2: Оқыту тәсілі:

Дұрыс жауап: іс-әрекеттің жеке бөлігі;

Сұрақ № 3: Іс-әрекет мақсатына жатпайды:

Жауап: импульсивтік мінез-құлық

Сұрақ № 4: Материалдық теория бойынша:

Дұрыс жауап: білім қорын жасау;

Сұрақ № 5: Бастан кешірген және қабылданған нәрсені ойға бекіту, сақтау және еске түсіру – бұл:

Жауап: ес.

Сұрақ № 6: Білім:

Жауап: адамзаттың жинақтаған тәжірибесі, заттар мен құбылыстарды,табиғат пен қоғам заңдарын тану нәтижесі;

Сұрақ № 7: Ертедегі Грецияда оқытуды ұйымдастырудың қандай формасы пайдаланылды:

Жауап: жеке;

Сұрақ № 8: Адамға индивид ретінде беруде, берілген ерекшеліктердің қайсысы қате?

Дұрыс жауап: жыныс ерекшелігі.

Сұрақ № 9: Күшті әрекеттің әсерінен пайда болатын күштену жағдайы:

Жауап: аффект.

Сұрақ № 10: Сол бір психикалық процесті немесе жалпы жеке тұлғаны бағалауға болайматын қысқа стандартталған психологиялық сынақ:

Дұрыс жауап: тестілеу.

Сұрақ № 11: Оқиғаның табиғи көрінісін есепке алып оған араласпайтын психология әдісі:

Дұрыс жауап: бақылау

Сұрақ № 12: Сөздік, көрнекілік, практикалық әдістер тобы қандай жолмен жүйеленген:

Дұрыс жауап: білім алудың көзіне қарай;

Сұрақ № 13: Уақыты өткен қабылданған ақпаратты еске түсіруді жақсарту:

Дұрыс жауап: реминисценция.

Сұрақ № 14: Ынталандыру әдістерін көрсет:

Дұрыс жауап: мадақтау, жазалау,жарыс;

Сұрақ № 15: Қысқа мерзімді естің кеңею көлемінің жағдайының болмауы:

Дұрыс жауап: реминисценциялық құбылыс

Сұрақ № 16: Психология жеке ғылым ретінде танылды:

Дұрыс жауап: 19 ғ. 80 жылдары.

Сұрақ № 17: Белль-Ланкастер жүйесі:

Дұрыс жауап: 600-ден астам оқушылармен алкен залда өткізеді,содан соң топтарға бөледі.

Сұрақ № 18: Тәрбие әдісінің құрамды бөлігі:

Жауап: тәсіл;

Сұрақ № 19: Динамикалық жүріс-тұрыстың бағытына мінездеме, береді:

Дұрыс жауап: темперамент.

Сұрақ № 20: Адамгершілік сезімге жататындар:

Жауап: борыш сезімі.

Сұрақ № 21: Қабілеттің табиғи негізі болмайтын:

Дұрыс жауап: түрткілер.

Сұрақ № 22: Адамның психикалық әрекетінің сырттай көрінуі не болып табылады?

Жауап: интонация, мимика.

Сұрақ № 23: Есте сақтау:

Жауап: қысқа уақытқа және ұзақтыққа.

Сұрақ № 24: Ғылыми педагогикалық зерттеу әдістерін анықта:

Жауап: табиғи эксперимент;

Сұрақ № 25: Я.А.Каменский оқытудың қандай принципін «Оқытудың алтын ережесі»деп. атады:

Дұрыс жауап: көрнекілік;

Сұрақ № 26: Тұлғалық ерік сапасына жатпайды?

Дұрыс жауап: дербестілік

Сұрақ № 27: Естің ассоциациялық теориясының авторы:

Дұрыс жауап:Аристотель.

Сұрақ № 28: Қарым-қатынастың перцептивтік жағы – ол:

Жауап: қабылдау және бір-бірін бағалау.

Сұрақ № 29: «…менің негізгі принципім: адамға әрқашан барынша көп талап қою, сонымен қатар он мейлінше қатты сыйлау»-кімнің пікірі:

Дұрыс жауап: А.С.Макаренко;

Сұрақ № 30: Оқу бағдарламасы:

Дұрыс жауап: белгілі пән бойынша меңгеретін білім, іскерлік, дағдының көлемін анықтайды:

Методика №6

Сұрақ № 1: Ерікті акт структурасының коипонентінің күрделі көніл-күйіне жататын:

Дұрыс жауап: эмоция

Сұрақ № 2: Адамдарды жеке тұлға ретінде мінездеме беретін ерекшеліктердің қайсысы қате:

Жауап: нейродинамикалық құрылыс.

Сұрақ № 3: «Білім туралы »Заң қашан қабылданды:

Жауап: 2007 ж;

Сұрақ № 4: Ұжымның топ ретіндегі маңызды белгісі:

Дұрыс жауап: топтың қоғамдық маңызды әрекеттердің мақсаты, көпшілікке тұлғалық маңызды етеді.

Сұрақ № 5: Бұрын қабылданудың негізінде жаңа образды жасауды қамтамасыз ететін психикалық процесс:

Дұрыс жауап: елес.

Сұрақ № 6: Адамдардың ойлауына байланысты:

Жауап: тілмен, сөзбен

Сұрақ № 7: Оқушыны жан-жақты зерттеп тани білу қандай іскерлікке жатады:

Жауап: зерттеушілік;

Сұрақ № 8: Елестетудің негізгі түрлеріне жататындар:

Жауап: арман.

Сұрақ № 9: Сурет, схемалар негізінде образды жасауда көрінетін елестің түрін анықтаңыз.

Дұрыс жауап: қайта құру.

Сұрақ № 10: Бағдар – бұл:

Жауап: олардың мінезінде қамтамасыз етілген және уайым пікірлерінде көрсететін бағалау реакциясы.

Сұрақ № 11: Психология сана туралы ғылым ретінде қашан туындады?

Дұрыс жауап: 17 ғ.

Сұрақ № 12: Әлеуметтік перцепция механизмі:(басқалардың көзімен өзіне көзқарас):

Жауап: рефлексия.

Сұрақ № 13: Функциялар дамуының ең сезгіш және сол немесе басқа адамдар қабілетінің уақытша диапазонын қай шақпен атаймыз?

Дұрыс жауап: сензетивті.

Сұрақ № 14: Дидактиканың негізін салушы:

Дұрыс жауап: Я.А.Каменский;

Сұрақ № 15: Педоорталық концепциясының негізін салған:

Жауап: А.Дистерверг;

Сұрақ № 16: Елестетудің негізгі формасы:

Жауап: арман

Сұрақ № 17: Психиканың туа біткен қасиеттеріне не жатады?

Дұрыс жауап: түрткілер.

Сұрақ № 18: Зейіннің түрлері:

Жауап: ерікті, еріксіз, еріксізден кейін.

Сұрақ № 19: Психологиялық фактілердің тағайындау шарттарының құрылуына мақсатталған қызмет сынағына зерттеушінің белсенді араласуы:

Дұрыс жауап: әрекет анализімен.

Сұрақ № 20: Басқа адамдағы белгілі бір мағына беретін әрекет:

Жауап: Әрекеті.

Сұрақ № 21: Оқыту мен тәрбие жұмыстарын белгілі мақсатпен ұйымдастыру мұғалім мен оқушылардың іс-әрекеттерінің үнемі жоспарлы түрде өтуіне игі әсер етеді::

Дұрыс жауап: мақсаттылық принципі;

Сұрақ № 22: Темпераменттің физиологиялық негізі:

Дұрыс жауап: нерв системасының типі.

Сұрақ № 23: Табиғи қабілеттердің дамуы және қалыптасуы қалай аталады?

Дұрыс жауап: нышанды

Сұрақ № 24: Білім беру жүйесі дегеніміз:

Жауап: оқу- тәрбие мекемелерінің жиынтығы;

Сұрақ № 25: Шағын топқа жатпайтын түр:

Дұрыс жауап: әлеуметтік қабат.

Сұрақ № 26: Топтағы реттелген ішкі жүйе:

Жауап: міндеттер тобы.

Сұрақ № 27: Психологияны ғылыми түрде зерттейтін пән:

Дұрыс жауап: фактілер, зандылықтар, психика механизмдері

Сұрақ № 28: Дидактиканың категориялары:

Жауап: оқыту, оқыту процесі, оқыту заңдылықтары мен принциптері, білім берудің мазмұны, оқыту әдістері, оқытуды ұйымдастыру формалары, БІД есепке алу және бағалау;

Сұрақ № 29: Оқу-тәрбие процесінің сандық және сапалық көрсеткішін анықтау:

Жауап: математикалық-кибернетикалық әдіс;

Сұрақ № 30: Ересектер іс-әрекетінің балалармен қалыптасуына және олардың арасындағы қарым-қатынас ерекше шартты формасының қызмет түрі:

Жауап: ойын арқылы.

Методика№7

Сұрақ № 1: Педагогика ғылымының салалары:

Дұрыс жауап: мектепке дейінгі педагогика, емдік педагогика, арнайы педагогика, еңбектік түзету педагогикасы;

Сұрақ № 2: Жеке түлғаның адамдарға, іс-әрекетке, өзіне, қоршаған ортаға тұрақты қарым-қатынасы:

Дұрыс жауап: мінез.

Сұрақ № 3: Әсіресе салттық әрекетін қолдану арқылы берілетін эмоциональдық көңіл-күйін сипаттайды:

Дұрыс жауап: жұғуды.

Сұрақ № 4: Тәрбие құралы:

Жауап: іс-әрекеттің түрлері, көрнекі құралдар,коммуникация құралдары;

Сұрақ № 5: «Егер педагогика адамды жан-жақты тәрбиелегісі келсе, ол оны алдымен барлық жағынан білуі тиіс» деп. жазған :

Дұрыс жауап: К.Д. Ушинский;

Сұрақ № 6: Қазіргі кездегі интеллектіні түсіну барысында негізгі әрекет жасалынады

Жауап: қоршаған ортаға бейімделу қабілеті

Сұрақ № 7: Тәрбие әдісінің құрамды бөлігі:

Жауап: тәсіл;

Сұрақ № 8: Түйсінудің интероцептивтік рецепторы орналасқан:

Дұрыс жауап: ішкі органдардың тегіс бұлшық еттерінде.

Сұрақ № 9: Іс-әрекет мақсатына жатпайды:

Жауап: импульсивтік мінез-құлық

Сұрақ № 10: Модальдық, интенсивтілік, ұзақтылық нені сипаттайды?

Дұрыс жауап: түйсіну.

Сұрақ № 11: Сендіру әдістерінің қатарын көрсет:

Жауап: әңгіме, үлгі өнеге, қоғамдық пікір;

Сұрақ № 12: Бұрын қабылданудың негізінде жаңа образды жасауды қамтамасыз ететін психикалық процесс:

Жауап: елес.

Сұрақ № 13: Эмоциональды және рольдік бастауларды ұйымдық қатынасында және жеке спецификалық мәдениеті бар үнемі мақсатқа жетуде біріккен іс-әрекетпен қашықтық және уақытша адамдардың қатынасуы:

Дұрыс жауап: шағын топ.

Сұрақ № 14: Функциялар дамуының ең сезгіш және сол немесе басқа адамдар қабілетінің уақытша диапазонын қай шақпен атаймыз?

Жауап: сензетивті.

Сұрақ № 15: Жақын ойлау зона түсінігі кімнің атымен шығарылған:

Жауап: М. С. Выгодский.

Сұрақ № 16: Білім беру-педагогиканың негізгі категориясы ретінде:

Дұрыс жауап: табиғат пен қоғам жайында ғылымда жинақталған білім жүйесін жеке адамның меңгеруін және оны өмірде тиімді етіп қолдана білуін айтады.

Сұрақ № 17: Түйсік және қозғалысты байланыстыратын процестер не болып табылады?

Дұрыс жауап: енсоматорлы.

Сұрақ № 18: Оқулық:

Дұрыс жауап: дидактиканың талаптарына сай жасалған құрал;

Сұрақ № 19: Қарым-қатынастың коммуникативтік барьерінің себебіне жатпайды:

Дұрыс жауап: Коммуникабельдігі.

Сұрақ № 20: Қандай ерекшелік адамды жеке индивид ретінде сипаттамайды?

Дұрыс жауап: дене бітімі.

Сұрақ № 21: Оқу жоспары қандай бөліктерден тұрады:

Жауап: инвариативті, вариативті.

Сұрақ № 22: Жеке тұлғаның бағыт-бағдары:

Дұрыс жауап: тұрақты түрткілердің (мотивтердің) жиынтығы.

Сұрақ № 23: Тәжірибеге байланыссыз адамның тапсырманы шешу процесін ой-әрекетінде орындайтын ойлау түрі:

Жауап: абстракты логикалық.

Сұрақ № 24: Хабарды еске түсірудің жеңілдігі:

Дұрыс жауап: басқалардың арасынан хабар элементін тану

Сұрақ № 25: Затпен іс-әрекет түрінде ақыл-ой әрекетінің сыртқа шығуы:

Жауап: экстереоризация

Сұрақ № 26: Қабылдайтын хабар адам санасында сақталады

Жауап: үнемі өзгереді

Сұрақ № 27: Эмоция функциясы:

Дұрыс жауап: жалпылау.

Сұрақ № 28: Әлеуметтік перцепцияның механизмі бола алмайды:

Жауап: стереотипизация.

Сұрақ № 29: Оқытудың саналылық пен белсенділік принципі:

Жауап: білімді саналылықпен белсене қабылдап,оның өмір және практикамен байланысын тереңдету, оқытылатын фактілер мен құбылыстардың мәніне түсіну;

Сұрақ № 30: Адам қабілеттерінің жоғары деңгейде дамуы барлық іс-әрекет жетістіктеріне жеткізеді:

Дұрыс жауап: талант.

Методика №8

Сұрақ № 1: Ойлаудың түрлеріне қайсысы жатпайды?

Жауап: бөлінушілігі.

Сұрақ № 2: Елестету образынан тудыруға жатпайтын:

Жауап: конформды

Сұрақ № 3: Оқулыққа қандай талаптар қойылады:

Жауап: гигиеналық, дидактикалық, эстетикалық;

Сұрақ № 4: Топ түріне жатпайды:

Жауап: горизонтальды және вертикальді коммуникация.

Сұрақ № 5: Ертедегі грекше психологияны аударғанда:

Дұрыс жауап: ақыл-ой және жан.

Сұрақ № 6: Мотив түрлеріне жатпайды

Жауап: шартсыз рефлекция

Сұрақ № 7: Уақыты өткен қабылданған ақпаратты еске түсіруді жақсарту:

Жауап: реминисценция.

Сұрақ № 8: Ойлаудың жоғарғы формасы:

Дұрыс жауап: теориялық.

Сұрақ № 9: Оқиғаның және көріністің ұзақтылығы мен бірізділігінің көрінісі:

Жауап: уақытты.

Сұрақ № 10: “Жұлдыздар”, “жоғары бағаланғандар”, “менсінбегендірілгендер”, “оқшауландырылғандар ”:

Жауап: социометриялық статустардың әр-түрлілігі

Сұрақ № 11: Қарым-қатынас процесінде партнерлердің бір-біріне әсер етуі:

Дұрыс жауап: интеракция.

Сұрақ № 12: Қарым-қатынастың әдістемелі коммуникативті, интерактивті және перцептивті жақтары қарастырылады

Жауап: әлеуметтік-психологиялық

Сұрақ № 13: Коммуникациялық вербальды ортасы:

Жауап: тіл.

Сұрақ № 14: Қысым түсу барысында пайда болатын белгілі күш жағдайын атаңыз

Дұрыс жауап: стресс

Сұрақ № 15: Дамыта оқыту:

Жауап: оқушылардың таным іс-әрекеттерін барынша дамыту, өз бетімен жаңа білімді іздеп табуға және оны еркін игеруге үйрету;

Сұрақ № 16: Заттар мен құбылыстардың барлық қасиеттері мен бөліктерінің бейнесі:

Дұрыс жауап: қабылдау.

Сұрақ № 17: Мемлекеттік стандарт:

Дұрыс жауап: білім берудің қалыпты нормасын көрсететін құжат;

Сұрақ № 18: Адамның тұлғалық қасиеттері туралы жалпылау және шаблонды пікірлер белгісіне қатыстыру жолымен аталады:

Дұрыс жауап: стереотипизация.

Сұрақ № 19: Топтағы реттелген ішкі жүйе:

Жауап: міндеттер тобы.

Сұрақ № 20: Топтық қоғамдық маңызды мақсаттары олардың мүшелерінің маңызды белгісін көпшілікке тұлғалық-маңызды етеді:

Дұрыс жауап: ұжым.

Сұрақ № 21: Белсенділік, еңбек, еңбекке әсер әрекеттілік түсініктері арасында кең логикалық түсінігі не болып табылады:

Дұрыс жауап: белсенділік.

Сұрақ № 22: Суреттегі мысал, біріншіден ваза, екінші жағынан адамның профилі ретінде қолданылады. Бұл қандай заңды көрсетеді:

Жауап: фигура мен фонды.

Сұрақ № 23: Организмнің жұмыс барысында бұзылуы туралы қауіпті сигнал– бұл:

Дұрыс жауап: ауыру.

Сұрақ № 24: Сфинск, айдаһардың бейнесін жасауға елестің қандай әдістері қолданылады?

Дұрыс жауап: агглютинация.

Сұрақ № 25: Дамыта оқыту идеясын қалыптастырушы:

Дұрыс жауап: А.Дистерверг;

Сұрақ № 26: Топтық әрекетті қоғамдық мақсатпен меңгерген топ:

Дұрыс жауап: ұжым.

Сұрақ № 27: Тәжірибеге байланыссыз адамның тапсырманы шешу процесін ой-әрекетінде орындайтын ойлау түрі:

Жауап: абстракты логикалық.

Сұрақ № 28: Өзіндік психикалық процестер мағлұматын субъектіден алу және олардың ағылу уақытындағы ахуалын немесе оның соңынан – бұл:

Жауап: өзін-өзі бақылау.

Сұрақ № 29: Адамға индивид ретінде беруде, берілген ерекшеліктердің қайсысы қате?

Жауап: жыныс ерекшелігі.

Сұрақ № 30: Жаңаша үйлестірімде ескі білімді еске түсіру жолымен, бұрын қабылданбаған заттарды жаңадан құру:Дұрыс жауап: елестету.

Методика №9

Сұрақ № 1: Логикаға қатысу, дәйектемені қолдану әрекет тәсілін сипаттайды?

Дұрыс жауап: сендіруді.

Сұрақ № 2: Зейіннің түрлері:

Жауап: ерікті, еріксіз, еріксізден кейін.

Сұрақ № 3: Қабілеттің табиғи негізі болмайтын:

Дұрыс жауап: түрткілер.

Сұрақ № 4: Сабақ құрылымы:

Дұрыс жауап: сабақ тұтастығын қамтамасыз ететін, оның элементтерінің жиынтығы;

Сұрақ № 5: Есте сақтаудың негізгі процестері:

Жауап: орнықты, концентрация, бөліну, аудару және көлем.

Сұрақ № 6: Өзіндік санаға жатпайды:

Жауап: адамдардың аффектілі жағдайы

Сұрақ № 7: Зат пен әрекеттің арасындағы қатынас туралы пікірді құрайтын логикалық ойлау формаларының бірі:

Жауап: ой жүгірту.

Сұрақ № 8: «Білім туралы »Заң қашан қабылданды:

Жауап: 2007 ж;

Сұрақ № 9: Сфинск, айдаһардың бейнесін жасауға елестің қандай әдістері қолданылады?

Жауап: агглютинация.

Сұрақ № 10: Заңдылық дегеніміз:

Жауап: педагогикалық процесс пен құбылыстардың арасындағы мәнді байланыс;

Сұрақ № 11: Қарым-қатынастағы қабылдау және бір-бірін бағалау:

Жауап: перцепция.

Сұрақ № 12: Формальдық теория бойынша:

Жауап: ақыл-ойын дамыту;

Сұрақ № 13: Психология жеке ғылым ретінде танылды:

Жауап: 19 ғ. 80 жылдары.

Сұрақ № 14: Сыртқы әрекеттің ішкі жоспарға ауысуы:

Дұрыс жауап: интериоризация

Сұрақ № 15: Айналадағы тұлғалардың қызығушылығымен пайда болған топ атауы:

Жауап: ассоциация.

Сұрақ № 16: Мотив түрлеріне жатпайды

Жауап: шартсыз рефлекция

Сұрақ № 17: Хабарды еске түсірудің жеңілдігі:

Дұрыс жауап: басқалардың арасынан хабар элементін тану

Сұрақ № 18: Меншіктік және криминальді-дүниеқорлық мақсатпен өткізу топ әрекеті арқылы сипатталады:

Жауап: сотқарлар тобы.

Сұрақ № 19: Жинақылық, ұқыптылық – бұл:

Дұрыс жауап: жеке тұлғаның заттарға деген қатынасын сипаттайды

Сұрақ № 20: Флегматикті сипаттайтын психологиялық қасиеттер

Жауап: енжар, ойланғыш, сабырлы

Сұрақ № 21: Адам санасының пайда болуына шешуші жағдай:

Дұрыс жауап: еңбек.

Сұрақ № 22: Қоғамдық қызығушылығының жоқтығы – шамданудың, ашуланудың, жағымсыз қасиеттердің пайда болуына әкеп соқтырады

Дұрыс жауап: холерик

Сұрақ № 23: Түйсінудің алғашқы пайда болуына ықпал ететін тітіркендіргіштің минималдық мөлшері – аталады:

Дұрыс жауап: төменгі табалдырық.

Сұрақ № 24: Еңбек арқылы тәрбиелеу принципі:

Жауап: адамды тек материалдық-рухани байлықтарды жасаушы ғана емес, оны азамат ретінде көрінетін жеке тұлға етіп қалыптастыру:

Сұрақ № 25: Жеке адамның дамуына ықпал ететін негізгі фактор:

Дұрыс жауап: тәрбие;

Сұрақ № 26: Сабақ бірліктері:

Жауап: логикалық, психологиялық,ұйымдастырушылық;

Сұрақ № 27: Қарым-қатынастың коммуникативті жағы – бұл:

Дұрыс жауап: ақпарат алмасу.

Сұрақ № 28: Қандай есте анализатор рецепторлары болады?

Жауап: сенсорлы.

Сұрақ № 29: Жеке тұлғаның әлеуметтік-психологиялық көрінуі оның әсері адаммен өзара қарым- қатынас жасауын қай психология зерттейді?

Дұрыс жауап: әлеуметтік

Сұрақ № 30: Жеке адамның мінез-құлқының дамуына ықпал жасайтын қоғамдағы әлеуметтік қатынас, қандай орта деп. аталады:

Жауап: әлеуметтік орта;

Методика №10

Сұрақ № 1: Психологиялық фактілердің тағайындау шарттарының құрылуына мақсатталған қызмет сынағына зерттеушінің белсенді араласуы:

Жауап: әрекет анализімен.

Сұрақ № 2: Регламенттеу рольде өзін-өзі үстау ережесі, үлгісі, бір-біріне әрекет етуі қарым-қатынастың типтік жағдайында аталады:

Жауап: әлеуметтік норма.

Сұрақ № 3: Психологияны ғылыми түрде зерттейтін пән:

Жауап: фактілер, зандылықтар, психика механизмдері

Сұрақ № 4: Адамның психикалық әрекетінің сырттай көрінуі не болып табылады?

Жауап: интонация, мимика.

Сұрақ № 5: Балалар ойлауынан өзгеше ерекшеліктер:

Дұрыс жауап: эгоцентризм.

Сұрақ № 6: Материалдық теория бойынша:

Жауап: білім қорын жасау;

Сұрақ № 7: Жеке түлғаның адамдарға, іс-әрекетке, өзіне, қоршаған ортаға тұрақты қарым-қатынасы:

Жауап: мінез.

Сұрақ № 8: Елестету феноменімен байланыс процесі:

Дұрыс жауап: көркемдік шығармашылық

Сұрақ № 9: Тәрбие-педагогиканың негізгі категориясы ретінде:

Дұрыс жауап: нақтылы тәрбие міндеттерін шешу мен жеке тұлғаны қалыптастыру мақсатына бағытталған, ұйымдастырылған процесс;

Сұрақ № 10: Хабардың нашар сақталуы:

Дұрыс жауап: ортасында

Сұрақ № 11: Адам есіне сақтауының машина есінен негізгі айырмашылығы:

Жауап: стандартты хабарды еске түсіру

Сұрақ № 12: Эмоция қасиеттеріне жатпайды:

Жауап: идентификация

Сұрақ № 13: Білім беру жүйесі дегеніміз:

Жауап: оқу- тәрбие мекемелерінің жиынтығы;

Сұрақ № 14: Бихевиоризм:

Жауап: Психология ғылымы мінез-құлықтың, психологияда сананың орны жоқ деп қарастырады.

Сұрақ № 15: Зат пен әрекеттің арасындағы қатынас туралы пікірді құрайтын логикалық ойлау формаларының бірі:

Жауап: ой жүгірту.

Сұрақ № 16: Жеке адамға талап қоюшылық пен баланы құрметтей білудің бірлікте болу принципі:

Дұрыс жауап: балаға жоғары талап қою, оның күш-жігері мен қабілеті, еркіне сенім көрсетумен ұштасуы керек;

Сұрақ № 17: Тест сөзі қай тіл ден енген :

Жауап: ағылшын;

Сұрақ № 18: Дидактиканың категориялары:

Дұрыс жауап: оқыту, оқыту процесі, оқыту заңдылықтары мен принциптері, білім берудің мазмұны, оқыту әдістері, оқытуды ұйымдастыру формалары, БІД есепке алу және бағалау;

Сұрақ № 19: Мемлекеттік стандарт:

Жауап: білім берудің қалыпты нормасын көрсететін құжат;

Сұрақ № 20: Ойлаудың нақты белгілермен, затпен, құбылыспен қатынасын сөзбен немесе сөз топтарымен айқындайтын форма қалай аталады?

Дұрыс жауап: түсінік.

Сұрақ № 21: Тұлғалық норманы саналы қабылдайтын және топтың қоғамдық маңызды әрекеттерінің құндылығы, А. В. Петровскийдің айтуы бойынша көрінісі:

Дұрыс жауап: ұжымдық.

Сұрақ № 22: Бақылауды ұйымдастырудағы қажетсіз талаптар:

Дұрыс жауап: зерттеу сапаларының көрінісінен арылмайтын арнайы жағдай туғызу

Сұрақ № 23: Проблеманы шешуде бағыт берудің кезеңі маңызды:

Дұрыс жауап: шешімімен болжам жасау.

Сұрақ № 24: Оқыту принципі дегеніміз:

Жауап: оқытудың мазмұнын ашатын ережелер мен қағидалар жиынтығы;

Сұрақ № 25: Оқу жоспарының түрлерін ата:

Жауап: мектептік-жұмыстық, мемлекеттік, аймақтық;

Сұрақ № 26: Негізгі анализде әрекеттің бірлігі болып не шығады?

Жауап: Іс-әрекет.

Сұрақ № 27: Эмоциональды және вербальды реакциялардың қосындысы, жүріс-тұрыс туралы түсінік қай психика концепциясында негізделген?

Дұрыс жауап: тарихи-мәдени.

Сұрақ № 28: Қарым-қатынастың интерактивтік жағы – бұл:

Жауап: өзара әрекеттестік

Сұрақ № 29: Партнердің өз мақсатына жету үшін қарайтын қатынас түрі:

Жауап: примитивтік.

Сұрақ № 30: Адамгершілік тәрбиесі дегеніміз:

Жауап: жеке тұлғаның мінез-құлықтарының, әдет-дағдысының, білімдерінің ережелерімен талаптарына және оларды қадағалауға айналған моральдық нормалар.

 

Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет)
Загрузка...

На ту же тему
Поделитесь своим мнением

egovreader © 2018 Наверх